Project omschrijving

Galileo is een stelsel van dertig satellieten die op een hoogte van ruim 23.000 kilometer boven de aarde hangen. Volgens de ESA is 90 procent van de wereldbevolking daardoor in staat op ieder willekeurig moment zijn positie te bepalen. Ook rond de noord- en zuidpool, gebieden waar GPS nauwelijks bruikbaar is. Op de grond zorgen veertien stations voor controle en verbindingen.

De satellieten, met elk een unieke code, zenden radiosignalen uit die het exacte tijdstip aangeven waarop het signaal is verstuurd. Een ontvanger op de grond kan vervolgens, op basis van signalen van vier verschillende Galileo-satellieten, tot op een meter nauwkeurig de eigen positie bepalen, of de locatie van een stilstaand of bewegend object.

Copyright:
© foto 1 ESA–Jacky Huart,
© foto 2 ESA–Pierre Carril
© foto 3 ESA–Pierre Carril
Galileo is a joint initiative between the European Space Agency and the European Commission.